dimecres, 26 de març del 2008

Quatre actituds fonamentals


Un sentit de discriminació entre allò que és transitori i allò que és permanent, tant en si mateix com en el món; i per tant
una total indiferència envers tota mena de fruit de l'acció, sigui moral o religiosa, que pugui comportar el que anomenem premis, en aquest món o en el següent, incloent-hi fins i tot la immortalitat;
la pacificació de les facultats; i finalment
un desig tal per la salvació o alliberament que tots els altres desigs desapareguin fins en el pensament.