dissabte, 14 de març del 2015

On em cerques?

Oh servidor, on em cerques?
Si sóc al teu costat!
No em trobaràs ni a la mesquita, ni al temple,
ni a la Kaaba, ni al Kailash;
tampoc en els ritus, ni en les cerimònies,
ni en el Ioga, ni en la renunciació.
Si em cerques de debò, ben aviat em veuràs,
ben aviat, abans que passi un instant.
Oh, cercador, Déu és l'alè de tot allò que respira.
 
Kabir